โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1   ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 0809946253
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง BNK MODEL