โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
yesอัตลักษณ์ของโรงเรียน

               สุขภาพดี  มีคุณธรรม  สุขตามวิถีไทย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

               เศรษฐกิจพอเพียง