โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำป
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.79 KB