โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน ธันวาคม 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.5 KB