โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
โครงการทันตสุขภาพนักเรียน “เด็กไทยฟันดี”
โครงการทันตสุขภาพนักเรียน “เด็กไทยฟันดี”
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.6 KB