โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832
โครงการสถานศึกษาสะอาด ปราศจากขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการสถานศึกษาสะอาด ปราศจากขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.75 KB