โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832
โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ(อุปกรณ์)
โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ(อุปกรณ์)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.74 KB