โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
โครงการโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย
โครงการโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.13 KB