โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
โครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.72 KB