ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการทางวินัยและการรักษาวินัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบางสะพาน

โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2561,09:50   อ่าน 72 ครั้ง