ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ณ สำนักงงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2562,11:24   อ่าน 10 ครั้ง