โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1   ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 0809946253
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ 
4. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2562,11:41   อ่าน 95 ครั้ง