ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม 
4. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2562,11:41   อ่าน 13 ครั้ง