โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
ภาพกิจกรรม
แนะแนวนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง ได้ดำเนินการออกแนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง โรงเรียนบ้านชะม่วง,โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราชฎร์ปกรณ์),โรงเรียนวัดดอนตะเคียน,โรงเรียนบ้านทุ่งไทร ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2562,13:34   อ่าน 88 ครั้ง