โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
ภาพกิจกรรม
การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรับรางวัลด้านการจัดวางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรับรางวัลด้านการจัดวางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายสมหวง ขุนพรหม รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ ตรวจประเมินความะเหมาะสมในการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลด้านการจัดวางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,10:29   อ่าน 139 ครั้ง