โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
ภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
เนื่องในวันที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปี เป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ" เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง จึงได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย โดยมีนายปราดมทย์  ตั้งซุยยัง เป็นประธานในพิธี เพื่อที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และจัดให้มีการสวนสนามในโรงเรียน เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง และหลังจากเสร็จพิธี ท่านประธานและแขกผู้มีเกรียติ ผู้อำนวยการได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์อีกด้วย

โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2562,16:06   อ่าน 183 ครั้ง