โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
ภาพกิจกรรม
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสุกัญญา  ปัตเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง ได้รับรางวัล รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา และ นางขวัญจิตร  เกิดหาญ  ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง  รับรางวัล รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอน สร้างความปลื้มใจและยินดีแก่คณะครูและสถานศึกษาอย่างยิ่ง 
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,09:44   อ่าน 184 ครั้ง