โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
ภาพกิจกรรม
โครงการเตะเพื่อน้องครั้งที่ 5
วันเสาร์ที่ 18 - 19 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง  ขอขอบคุณ ท่านสมศักดิ์  ผิวเผือก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฟุตบอลการกุศล เตะเพื่อน้องครั้งที่ 5 และขอขอบคุณ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน   คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่   นักพาย์ก นักกีฬา กองเชียร์ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านได้ประสานความสมัครสมานสามัคคีระหว่างหมู่คณะ ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองฆ้องในครั้งนี้ขอบุญกุศลในครั้งนี้ให้ทุกท่าน เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย  คิดประสงค์สิ่งใดในทางที่ถูกที่ควร ขอให้สมประสงค์ดังปรารถนา  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,11:21   อ่าน 512 ครั้ง