โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
ภาพกิจกรรม
วันมาฆบูชา ประจำปี 2563
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง กำหนดจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดชะม่วง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ เวลา 09.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญ ของการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณีอันดีงามของไทย
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,10:42   อ่าน 346 ครั้ง