โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832
ภาพกิจกรรม
การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรับรางวัลด้านการจัดวางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 โดย นางสุกัญญา ปัตเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง และคณะครู ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,10:26   อ่าน 290 ครั้ง