โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832
ภาพกิจกรรม
มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า 2019
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านหนองฆ้อง หมู่ที่ 1 ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง ร่วมกันเฝ้าระวังมาตรการมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วงเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,10:49   อ่าน 111 ครั้ง