โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
การบริหารงานในสถานศึกษา
มาตรฐานภาระงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 62
การบริหารงานในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
การบริหารงบประมาณสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 62
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 62
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 61
คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 61
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 61
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 61