โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1   ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 0809946253
การบริหารงานในสถานศึกษา
การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 62
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 61
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 61
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 61