โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832
การบริหารงานในสถานศึกษา
ทำ ว อะไรได้บ้าง
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 63
หลักเกณฑ์ ว22
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
เกณฑ์ระดับคะแนน ว 21
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 62
หลักเกณฑ์ ว21
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 62
เกณฑ์ระดับคะแนน ว 21
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 62
ว21(2560)
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 62
ตัวอย่าง ว21
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 62
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 62
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 62
มาตรฐานภาระงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 62
การบริหารงานในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
การบริหารงบประมาณสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
หลักเกณฑ์ ว21(ต่อ)
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 62
การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 62
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 62
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 61
คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 61
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 61
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 61