โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832
คำสั่งโรงเรียน 2563
มาตรฐานภาระงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 63
มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63