โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832
ปฐมวัย

นางสาวอรจิรา ชุ่มชื่น

ครูประจำชั้น อนุบาล 1