โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1   ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 0809946253
ผู้บริหาร

ผอ.สุกัญญา ปัตเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/09/2018
ปรับปรุง 07/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 31601
Page Views 34949
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม ทับสะแก ทับสะแก
2 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ทับสะแก ทับสะแก
3 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ ทับสะแก ทับสะแก
4 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล ทับสะแก ทับสะแก
5 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 นาหูกวาง ทับสะแก
6 โรงเรียนทับสะแกวิทยา นาหูกวาง ทับสะแก
7 โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง นาหูกวาง ทับสะแก
8 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา นาหูกวาง ทับสะแก
9 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นาหูกวาง ทับสะแก
10 โรงเรียนบ้านดอนทราย นาหูกวาง ทับสะแก
11 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว นาหูกวาง ทับสะแก
12 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ห้วยยาง ทับสะแก
13 โรงเรียนห้วยยางวิทยา ห้วยยาง ทับสะแก 574269
14 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 ห้วยยาง ทับสะแก
15 โรงเรียนประชาพิทักษ์ ห้วยยาง ทับสะแก
16 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ห้วยยาง ทับสะแก
17 โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง ทับสะแก
18 โรงเรียนบ้านวังยาง อ่างทอง ทับสะแก
19 โรงเรียนบ้านสีดางาม อ่างทอง ทับสะแก
20 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อ่างทอง ทับสะแก
21 โรงเรียนวัดหนองหอย อ่างทอง ทับสะแก
22 โรงเรียนบ้านพุตะแบก เขาล้าน ทับสะแก (032) 671215, 640009
23 โรงเรียนวัดนาล้อม เขาล้าน ทับสะแก
24 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง เขาล้าน ทับสะแก
25 โรงเรียนบ้านดอนใจดี เขาล้าน ทับสะแก
26 โรงเรียนวัดนาหูกวาง เขาล้าน ทับสะแก
27 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง เขาล้าน ทับสะแก
28 โรงเรียนบ้านไร่ใน แสงอรุณ ทับสะแก
29 โรงเรียนบ้านหินเทิน แสงอรุณ ทับสะแก
30 โรงเรียนอรุณวิทยา แสงอรุณ ทับสะแก 574444
31 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
32 โรงเรียนมัธยมนพคุณ กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
33 โรงเรียนบางสะพานวิทยา กำเนิดนพคุณ บางสะพาน 691190
34 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
35 โรงเรียนบ้านดอนทอง กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
36 โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
37 โรงเรียนวัดนาผักขวง กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
38 โรงเรียนบ้านดอนสง่า กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
39 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ชัยเกษม บางสะพาน
40 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ชัยเกษม บางสะพาน 032697401
41 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ชัยเกษม บางสะพาน
42 โรงเรียนบ้านเขามัน ชัยเกษม บางสะพาน
43 โรงเรียนบ้านยางเขา ชัยเกษม บางสะพาน
44 โรงเรียนบ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน 0638360046
45 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ชัยเกษม บางสะพาน
46 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 ชัยเกษม บางสะพาน 0899197201
47 โรงเรียนบ้านอ่าวยาง ชัยเกษม บางสะพาน
48 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ ชัยเกษม บางสะพาน -
49 โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล บางสะพาน
50 โรงเรียนบ้านในล็อค ทองมงคล บางสะพาน 032640026
51 โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ ทองมงคล บางสะพาน
52 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ทองมงคล บางสะพาน
53 โรงเรียนบ้านวังยาว ทองมงคล บางสะพาน
54 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ ธงชัย บางสะพาน
55 โรงเรียนบ้านดอนสูง ธงชัย บางสะพาน
56 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร ธงชัย บางสะพาน
57 โรงเรียนบ้านหนองมงคล ธงชัย บางสะพาน
58 โรงเรียนวัดดอนยาง ธงชัย บางสะพาน 032695320
59 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ธงชัย บางสะพาน
60 โรงเรียนบ้านหนองระแวง ธงชัย บางสะพาน
61 โรงเรียนธงชัยวิทยา ธงชัย บางสะพาน
62 โรงเรียนบ้านสวนหลวง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
63 โรงเรียนบ้านชะม่วง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
64 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
65 โรงเรียนบ้านหินกอง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
66 โรงเรียนบ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน 032640032,090846174
67 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน
68 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ร่อนทอง บางสะพาน
69 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ร่อนทอง บางสะพาน
70 โรงเรียนธนาคารออมสิน ร่อนทอง บางสะพาน
71 โรงเรียนบ้านท่าขาม แม่รำพึง บางสะพาน 032-691253
72 โรงเรียนบางสะพาน แม่รำพึง บางสะพาน
73 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ช้างแรก บางสะพานน้อย
74 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ช้างแรก บางสะพานน้อย
75 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา ช้างแรก บางสะพานน้อย
76 โรงเรียนบ้านทรายทอง ทรายทอง บางสะพานน้อย
77 โรงเรียนวัดกำมะเสน ทรายทอง บางสะพานน้อย
78 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ทรายทอง บางสะพานน้อย
79 โรงเรียนบ้านบางเบิด ทรายทอง บางสะพานน้อย
80 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ทรายทอง บางสะพานน้อย
81 โรงเรียนบ้านห้วยสัก ทรายทอง บางสะพานน้อย
82 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน บางสะพาน บางสะพานน้อย 032699176
83 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร บางสะพาน บางสะพานน้อย
84 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง บางสะพาน บางสะพานน้อย 0809946253
85 โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) บางสะพาน บางสะพานน้อย (032) 699029
86 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย บางสะพาน บางสะพานน้อย
87 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ปากแพรก บางสะพานน้อย 032699538
88 โรงเรียนบ้านปากแพรก ปากแพรก บางสะพานน้อย
89 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา ปากแพรก บางสะพานน้อย
90 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตน ปากแพรก บางสะพานน้อย
91 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง ปากแพรก บางสะพานน้อย
92 โรงเรียนบ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย
93 โรงเรียนบ้านช้างเผือก ไชยราช บางสะพานน้อย 032640038
94 โรงเรียนบ้านไชยราช ไชยราช บางสะพานน้อย 032-694611-12
95 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ไชยราช บางสะพานน้อย
96 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
97 โรงเรียนอุดมราชภักดี คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
98 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
99 โรงเรียนบ้านหนองหิน คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
100 โรงเรียนด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032810562
101 โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
102 โรงเรียนบ้านทางหวาย คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
103 โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
104 โรงเรียนบ้านท่าฝาง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
105 โรงเรียนบ้านยุบพริก บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
106 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
107 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-682170
108 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
109 โรงเรียนบ้านคลองชายธง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
110 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
111 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
112 โรงเรียนจันทรศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
113 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
114 โรงเรียนห้วยหนำ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
115 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
116 โรงเรียนกิตติคุณ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
117 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
118 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
119 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0847565252
120 โรงเรียนศิริวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
121 โรงเรียนประชารังสรรค์ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
122 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
123 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
124 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-578060 ต่อ 13
125 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
126 โรงเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ -
127 โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ (032) 554021
128 โรงเรียนบ้านหนองเสือ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
129 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
130 โรงเรียนบ้านหนองยายเอม อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
131 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
132 โรงเรียนบ้านบึง อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ (032) 554380
133 โรงเรียนบ้านคั่นกระได อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
134 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
135 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
136 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
137 โรงเรียนวังมะเดื่อ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
138 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
139 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0326042989
140 โรงเรียนบ้านหนองกก เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์