โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
ผู้บริหาร

ผอ.สุกัญญา ปัตเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/09/2018
ปรับปรุง 25/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 140130
Page Views 165450
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ทับสะแก ทับสะแก
2 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ ทับสะแก ทับสะแก
3 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล ทับสะแก ทับสะแก
4 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม ทับสะแก ทับสะแก
5 โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง นาหูกวาง ทับสะแก
6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา นาหูกวาง ทับสะแก
7 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นาหูกวาง ทับสะแก
8 โรงเรียนทับสะแกวิทยา นาหูกวาง ทับสะแก
9 โรงเรียนบ้านดอนทราย นาหูกวาง ทับสะแก
10 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว นาหูกวาง ทับสะแก
11 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 นาหูกวาง ทับสะแก
12 โรงเรียนประชาพิทักษ์ ห้วยยาง ทับสะแก
13 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ห้วยยาง ทับสะแก
14 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ห้วยยาง ทับสะแก
15 โรงเรียนห้วยยางวิทยา ห้วยยาง ทับสะแก 574269
16 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 ห้วยยาง ทับสะแก
17 โรงเรียนบ้านวังยาง อ่างทอง ทับสะแก
18 โรงเรียนบ้านสีดางาม อ่างทอง ทับสะแก
19 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อ่างทอง ทับสะแก
20 โรงเรียนวัดหนองหอย อ่างทอง ทับสะแก
21 โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง ทับสะแก
22 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง เขาล้าน ทับสะแก
23 โรงเรียนบ้านดอนใจดี เขาล้าน ทับสะแก
24 โรงเรียนวัดนาหูกวาง เขาล้าน ทับสะแก
25 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง เขาล้าน ทับสะแก
26 โรงเรียนบ้านพุตะแบก เขาล้าน ทับสะแก (032) 671215, 640009
27 โรงเรียนวัดนาล้อม เขาล้าน ทับสะแก
28 โรงเรียนอรุณวิทยา แสงอรุณ ทับสะแก 574444
29 โรงเรียนบ้านไร่ใน แสงอรุณ ทับสะแก
30 โรงเรียนบ้านหินเทิน แสงอรุณ ทับสะแก
31 โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
32 โรงเรียนวัดนาผักขวง กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
33 โรงเรียนบ้านดอนสง่า กำเนิดนพคุณ บางสะพาน 032906025
34 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
35 โรงเรียนมัธยมนพคุณ กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
36 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
37 โรงเรียนบ้านดอนทอง กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
38 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ชัยเกษม บางสะพาน
39 โรงเรียนบ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน 0638360046
40 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ชัยเกษม บางสะพาน
41 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 ชัยเกษม บางสะพาน 0899197201
42 โรงเรียนบ้านอ่าวยาง ชัยเกษม บางสะพาน
43 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ ชัยเกษม บางสะพาน -
44 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ชัยเกษม บางสะพาน 032697401
45 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ชัยเกษม บางสะพาน
46 โรงเรียนบ้านเขามัน ชัยเกษม บางสะพาน
47 โรงเรียนบ้านยางเขา ชัยเกษม บางสะพาน
48 โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล บางสะพาน
49 โรงเรียนบ้านในล็อค ทองมงคล บางสะพาน 032640026
50 โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ ทองมงคล บางสะพาน
51 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ทองมงคล บางสะพาน
52 โรงเรียนบ้านวังยาว ทองมงคล บางสะพาน
53 โรงเรียนวัดดอนยาง ธงชัย บางสะพาน 032695320
54 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ธงชัย บางสะพาน
55 โรงเรียนบ้านหนองระแวง ธงชัย บางสะพาน
56 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ ธงชัย บางสะพาน
57 โรงเรียนบ้านดอนสูง ธงชัย บางสะพาน
58 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร ธงชัย บางสะพาน
59 โรงเรียนธงชัยวิทยา ธงชัย บางสะพาน
60 โรงเรียนบ้านหนองมงคล ธงชัย บางสะพาน
61 โรงเรียนบ้านชะม่วง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
62 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
63 โรงเรียนบ้านหินกอง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
64 โรงเรียนบ้านสวนหลวง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
65 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ร่อนทอง บางสะพาน
66 โรงเรียนธนาคารออมสิน ร่อนทอง บางสะพาน
67 โรงเรียนบ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน 032640032,090846174
68 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน
69 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ร่อนทอง บางสะพาน
70 โรงเรียนบางสะพาน แม่รำพึง บางสะพาน
71 โรงเรียนบ้านท่าขาม แม่รำพึง บางสะพาน 032-691253
72 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ช้างแรก บางสะพานน้อย
73 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ช้างแรก บางสะพานน้อย
74 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา ช้างแรก บางสะพานน้อย
75 โรงเรียนบ้านบางเบิด ทรายทอง บางสะพานน้อย
76 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ทรายทอง บางสะพานน้อย
77 โรงเรียนบ้านห้วยสัก ทรายทอง บางสะพานน้อย
78 โรงเรียนบ้านทรายทอง ทรายทอง บางสะพานน้อย
79 โรงเรียนวัดกำมะเสน ทรายทอง บางสะพานน้อย
80 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ทรายทอง บางสะพานน้อย
81 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง บางสะพาน บางสะพานน้อย 032694832/0809946253
82 โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) บางสะพาน บางสะพานน้อย (032) 699029
83 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย บางสะพาน บางสะพานน้อย
84 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน บางสะพาน บางสะพานน้อย 032699176
85 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร บางสะพาน บางสะพานน้อย
86 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา ปากแพรก บางสะพานน้อย
87 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตน ปากแพรก บางสะพานน้อย
88 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง ปากแพรก บางสะพานน้อย
89 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ปากแพรก บางสะพานน้อย 032699538
90 โรงเรียนบ้านปากแพรก ปากแพรก บางสะพานน้อย
91 โรงเรียนบ้านไชยราช ไชยราช บางสะพานน้อย 032-694611-12
92 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ไชยราช บางสะพานน้อย
93 โรงเรียนบ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย
94 โรงเรียนบ้านช้างเผือก ไชยราช บางสะพานน้อย 032640038
95 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
96 โรงเรียนบ้านหนองหิน คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
97 โรงเรียนด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032810562
98 โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
99 โรงเรียนบ้านทางหวาย คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
100 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
101 โรงเรียนอุดมราชภักดี คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
102 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-682170
103 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
104 โรงเรียนบ้านคลองชายธง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
105 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
106 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
107 โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
108 โรงเรียนบ้านท่าฝาง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
109 โรงเรียนบ้านยุบพริก บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
110 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
111 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
112 โรงเรียนกิตติคุณ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
113 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
114 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
115 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0847565252
116 โรงเรียนศิริวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
117 โรงเรียนจันทรศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
118 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
119 โรงเรียนห้วยหนำ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
120 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
121 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-578060 ต่อ 13
122 โรงเรียนประชารังสรรค์ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
123 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
124 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
125 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
126 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
127 โรงเรียนวังมะเดื่อ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0811979926
128 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
129 โรงเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ -
130 โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ (032) 554021
131 โรงเรียนบ้านหนองเสือ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
132 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
133 โรงเรียนบ้านหนองยายเอม อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
134 โรงเรียนบ้านคั่นกระได อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
135 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
136 โรงเรียนบ้านบึง อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ (032) 554380
137 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
138 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0326042989
139 โรงเรียนบ้านหนองกก เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์