ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเกศรินทร์ ทรายแก้ว
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,16:24   อ่าน 44 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอารีญา ขอนศรี
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,16:23   อ่าน 32 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณิชา ลำเจียก
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,16:23   อ่าน 29 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : นายโชคชัย มหาวินัย
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,16:17   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีรธัช รัชฎา
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,16:16   อ่าน 33 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอารีญา ขอนศรี
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,09:16   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธิดารัตน์ นิลพันธ์
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,09:14   อ่าน 23 ครั้ง