โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032694832/0809946253
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเกศรินทร์ ทรายแก้ว
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,16:24   อ่าน 281 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอารีญา ขอนศรี
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,16:23   อ่าน 283 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณิชา ลำเจียก
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,16:23   อ่าน 250 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : นายโชคชัย มหาวินัย
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,16:17   อ่าน 279 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีรธัช รัชฎา
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,16:16   อ่าน 299 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอารีญา ขอนศรี
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,09:16   อ่าน 243 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธิดารัตน์ นิลพันธ์
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,09:14   อ่าน 217 ครั้ง