ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวเรศ สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,16:22  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ วิเวก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,16:21  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายเดชดนัย เลี่ยนแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,16:14  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายสหพัฒน์ เรียงทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,16:13  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางฉันทนา พวงเดช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,09:05  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวเรศ สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,09:01  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุกัญญา ปัตเมฆ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2561,11:09  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..