โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1   ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 0809946253
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุกัญญา ปัตเมฆ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2561,11:09  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..